koninklijke-schouwburg-den-haag

Veldraadpleging over syllabus drama vmbo-gl/tl

Uitnodiging voor deelname aan enquête!

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt graag de digitale veldraadpleging over de conceptsyllabus drama vmbo-gl/tl 2024 onder de aandacht.

Aanleiding
Op verzoek van onder andere de vakvereniging VONKC is door ons in het voorjaar van 2021 een syllabuscommissie aangesteld. De syllabuscommissie heeft als opdracht de syllabus drama vmbo-gl/tl te herzien. De reden hiervoor is dat uit evaluaties en reacties bij examenbesprekingen blijkt dat de huidige uitwerking van de eindtermen en met name de begrippenlijst onduidelijkheden oplevert.

Aanpassingen in de syllabus
De syllabuscommissie heeft de opdracht gekregen om de onduidelijkheden weg te nemen door de begrippen te actualiseren en waar nodig te definiëren en de toelichtingen op de eindtermen waar nodig bij te stellen. Daarnaast is gekeken naar een logische aansluiting op de syllabus kunst (algemeen) havo.

Veldraadpleging conceptsyllabus

De syllabuscommissie heeft de conceptsyllabus drama vmbo-gl/tl 2024 opgeleverd. Bij de conceptsyllabus is een verantwoording geschreven waarin ook de verwijderde en vervangen begrippen zijn opgenomen.
De resultaten van de veldraadpleging worden door de syllabuscommissie meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve syllabus drama vmbo-gl/tl 2024.

Deelname aan de digitale veldraadpleging
Wij stellen je mening zeer op prijs. De onderstaande link geeft toegang tot de digitale veldraadpleging. De veldraadpleging staat open van 1 december tot en met 23 december 2021.

Veldraadpleging drama vmbo-gl/tl

Wij zien je reactie op de enquêtevragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Anja Mallegrom
Clustermanager kunstvakken
College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Je persoonlijke pagina op Examenblad.nl

Informatie van het CvTE krijg je via je examensecretaris of rechtstreeks via een mailing vanuit Examenblad.nl als je hiervoor bent aangemeld door je examensecretaris.

Let op!

Dit bericht is door het CvTE verzonden aan de (plaatsvervangend) examensecretarissen en docenten drama van alle vmbo-scholen.
Wanneer je de mailing over deze veldraadpleging niet rechtstreeks hebt ontvangen terwijl je wel geregistreerd staat op Examenblad.nl vraag je examensecretaris dan deze mail aan je door te sturen en jou als docent te heractiveren.
(op 10 november jl. zijn alle geregistreerde docenten (voor mailings van Examenblad.nl) gedeactiveerd. Gedeactiveerde docenten ontvangen geen mailings).