Dansende hartjes 2160

Van de voorzitter

Kerndoelentraject is gestart!

Het ontwikkelteam dat de kerndoelen voor Kunst en Cultuur voor PO en onderbouw VO gaat formuleren is gestart! Het team bestaat uit leerkrachten uit het PO, vakleerkrachten uit het VO en experts van het HBO. De verschillende kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd in het team.

Het traject voor Nederlands, Rekenen en Wiskunde komt in de volgende fase. De concept kerndoelen voor het PO en de onderbouw van het VO zijn bekend en aangeboden aan de minister. Interessant om ze te bekijken! Het geeft een beeld van de manier waarop de nieuwe doelen worden geformuleerd. Concreter dan de oude doelen (van 2006!) met meer richting en aanwijzingen en de doorlopende leerlijn van PO naar VO is zichtbaar! Vanaf januari 2024 worden de doelen beproefd in de praktijk.

Tijdens de eerste tweedaagse heeft het ontwikkelteam Kunst en Cultuur voorstellen gedaan om experts uit te nodigen en de advieskring samen te stellen. Binnenkort worden we hierover geïnformeerd. De advieskring zal drie keer feedback geven op de tussenproducten. In december/januari, in maart en in juni. Aan het begin van het schooljaar 2024-2025 worden de conceptdoelen Kunst en Cultuur opgeleverd.

VONKC zal vertegenwoordigd zijn in de advieskring. Wij zullen voorafgaand aan deze bijeenkomsten feedback ophalen in de vereniging. Deze week hebben de werkzame leden en studentleden een enquête ontvangen waarin je onder andere kunt aangeven of je met ons mee wilt kijken naar de producten die het komende jaar worden voorgelegd. Het is een kans om invloed uit te oefenen en mee te denken. Van harte aanbevolen dus!

Dit is maar één voorbeeld van wat VONKC doet en bij betrokken is. Ik nodig jullie van harte uit om een actieve rol in de vereniging te spelen. Het kan op verschillende manieren, passend bij jouw mogelijkheden. Natuurlijk is het een (tijd)investering maar uit ervaring kan ik zeggen dat het ook veel oplevert. Meer inzicht, meer verdieping, een inspirerend netwerk, maar bovenal levende kunstvakken die permanent in ontwikkeling zijn! Ik hoop je snel te zien en te spreken.

Anne Bos, voorzitter

[foto's door Yvonne Lebbink, skatebaan Goes-Zuid]

M koeur tag skatebaan goes zuid 2160
M koeur skatebaan goes zuid 2160