Wapperende oranje blauwe repen

Vacatures bij de FvOv

Beleidsmedewerker(s) landelijk en decentraal onderhandelaar regio Noord

De FvOv is op zoek naar: Twee beleidsmedewerkers voor ieder 0,4 fte (kan ook eventueel gecombineerd worden tot één baan van 0,8 fte).
De beleidsmedewerkers zijn ter ondersteuning van het FvOv-bestuur en de Algemene Ledenvergadering (alv). In de alv zitten de vertegenwoordigers van de bij de FvOv aangesloten onderwijsvakorganisaties zoals VONKC.
De werkzaamheden zullen bestaan uit het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen, het schrijven van notities, het bijwonen van overleggen met externen (o.a. de werkgeverskoepels, OCW, andere vakbonden). Daarnaast levert de medewerker een bijdrage aan de visievorming in de FvOv.

Ben je werkzaam zijn in het onderwijsveld?

  • als leraar, ondersteuner of begeleider?

Beschik je over aantoonbare interesse op het terrein van:

  • onderwijs (beroepsbeeld, curriculum, bevoegdheden, onderwijsstelsel)?
  • en/of op het terrein van de arbeidsvoorwaarden (cao's, medezeggenschap, werkdruk)?

Reageer dan op deze vacature(s)!

Wat vraagt/biedt de FvOv van/aan jou als beleidsmedewerker?

Ook vacant: Decentrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

Lijkt het je interessant om je naast je onderwijsbaan 2 dagen per week voor jouw collega's in het onderwijs in te zetten? Dan is hier je kans!

Door het vertrek van een van onze onderhandelaars is er met ingang van het cursusjaar 2022/2023 een vacature ontstaan voor de functie van 'decentrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden' in (voornamelijk) het noorden van Nederland.

Je voert onderhandelingen (samen met de onderhandelaars van de overige onderwijsvakbonden) met de werkgevers in het onderwijs. Onderwerpen van overleg zijn lokale uitwerking van de cao en uit de cao voortvloeiende afspraken en de rechtspositionele consequenties van reorganisatie en fusie. Wanneer er een resultaat wordt bereikt, wordt dit met de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen teruggekoppeld.

Volledige vacaturetekst Decentraal onderhandelaar bij de FvOv

N.B. Voor beide vacatures verwachten we dat je lid bent van FvOv/VONKC.

Logo fvov