Slingerbeweging 2

Vacature DANS - docentlid VC examen VMBO

Wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens?

Werk je in het voortgezet onderwijs? Per 1 augustus 2023 ontstaat in de vaststellingscommissie (VC) van het College voor Toetsen en Examens de volgende vacature, die op voordracht van VONKC ingevuld kan worden:

DANS VMBO - taakomvang: ca. 75 klokuren op jaarbasis*

*) Het aantal uren is een schatting, gebaseerd op het schooljaar 2022-2023

Taken en functie-eisen lid

We zijn op zoek naar een lid dat zich gaat bezighouden met het

 • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het vak dans vmbo;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het vak dans vmbo;
 • meedenken over de constructieopdracht aan Cito voor de centrale examens van het vak dans vmbo.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van de vaststellingscommissie dans vmbo

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het vak dans vmbo;
 • beschikt over een goede vakkennis en -vaardigheid op het gebied van het vak dans vmbo;
 • heeft (recente) ervaring met het geven van onderwijs in het vak dans in examenklassen in het vmbo;
 • is (of wordt) lid van VONKC;

Strekt tot aanbeveling: deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie in ieder geval niet samen gaan met

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

College voor Toetsen en Examens

Diploma's in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma's goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.

Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo

 • het vaststellen van de centrale examens;
 • het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;
 • het verder ontwikkelen van de centrale examens.

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies.
Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie vind je op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kun je krijgen bij de heer Martin van Reeuwijk via 0621847359 of m.vanreeuwijk@cvte.nl.

Taakvergoeding en rechtspositie

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.
Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding.
Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.
Meer informatie over de benoeming kun je krijgen/opvragen bij mevrouw S. Schoonheim, via financien@cvte.nl of 030 23 06 060.

Ben jij docent Dans in het vmbo en heb je interesse?

VONKC ontvangt graag uiterlijk zondag 5 februari 2023 jouw sollicitatie bestaande uit een motivatie en een beknopt curriculum vitae via info@vonkc.nl t.a.v. Yvonne Lebbink, secretaris VONKC.