Swing

Vacature DANS - docentlid VC examen VMBO

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens?

Werk je in het voortgezet onderwijs? Voor het cluster kunst is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) per 1 augustus op zoek naar een lid voor de vaststellingscommissie dans vmbo. Deze functie kan op voordacht van VONKC ingevuld worden.

DANS VMBO - taakomvang van ongeveer 64 klokuren op jaarbasis*

*Taakomvang is gebaseerd op het huidige schooljaar

Een vaststellingscommissie werkt in opdracht van het CvTE. De vaststellingscommissie stelt de opgaven en het correctievoorschrift van het centraal examen namens het CvTE vast. De leden van de vaststellingscommissie zijn docenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. De voorzitter komt uit het vervolgonderwijs van het niveau waarop de vaststellingscommissie het examen vaststelt. De vergaderdag van de vaststellingscommissie dans vmbo is meestal online.

Een lid van de vaststellingscommissie:

 • beoordeelt examenopgaven en het correctievoorschrift van de centrale examens voor het vak dans vmbo en stelt deze vast;
 • adviseert over de normering van de centrale examens van het vak dans vmbo;
 • denkt mee over de constructieopdracht aan Stichting Cito voor de centrale examens van het vak dans vmbo;
 • is (of wordt bij solliciteren) lid van VONKC.

Onze ideale kandidaat:

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het vak dans vmbo;
 • beschikt over goede vakkennis en -vaardigheden op het gebied van het vak dans vmbo;
 • geeft onderwijs aan en heeft (recente) ervaring met de examinering van het vak dans vmbo in examenklassen in het vmbo.

Het is een pré als je

 • deskundigheid hebt op het gebied van examinering en toetsing;
 • ervaring en/of aantoonbare affiniteit met het vmbo hebt.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie bij voorkeur niet samen gaan met:

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Bij nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

Taakvergoeding en rechtspositie

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie krijg je een overeenkomst van opdracht. Hier hoort een vergoeding bij volgens de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Over het algemeen blijf je als lid in dienst bij je werkgever. Die stelt je dan vrij om voor het CvTE een opdracht uit te voeren. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding. Als er geen sprake is van een vrijstelling, keren we de vergoeding (privé of zakelijk) aan je uit.

Meer informatie: voor meer informatie over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kun je contact opnemen met de heer Martin van Reeuwijk, clustermanager kunst en maatschappijgerichte vakken vmbo via m.vanreeuwijk@cvte.nl of 06 21 84 73 59.

Het College voor Toetsen en Examens

Diploma's in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma's goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het CvTE zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.

Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo:

 • het vaststellen van de centrale examens;
 • het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;
 • het verder ontwikkelen van de centrale examens.

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies. Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie is te vinden op www.cvte.nl.

Ben jij docent Dans in het vmbo en heb je interesse?

VONKC ontvangt graag uiterlijk zondag 25 februari 2024 jouwsollicitatie bestaande uit en motivatie en een beknopt curriculum vitae via info@vonkc.nl t.a.v. Yvonne Lebbink, verenigingscoördinator VONKC.