Curriculum meisje met penseel

Update Curriculum.nu & gevraagd!

Op 10 oktober 2019 overhandigden de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu hun voorstellen voor de herziening van het curriculum aan minister Slob. In maart en juni heeft de Tweede Kamer deze voorstellen besproken en zich uitgesproken over de volgende fase: de vertaling naar kerndoelen en eindtermen. Het ministerie heeft SLO opdracht gegeven om met het vervolgtraject aan de slag te gaan. Na de zomer volgt meer duidelijkheid over de uitwerking. Curiculum.nu stuurde op 9 juli een nieuwsbrief met alvast een korte update.

Kerndoelen ontwikkelen onder leiding van SLO

Teams per leergebied:

  • leraren;
  • lerarenopleiders/vakdidactici;
  • (curriculum)experts (van SLO).

Deze teams gaan vanaf november verder werken aan de kerndoelen van het landelijke curriculum. Dit doen ze aan de hand van de bouwstenen die in 2019 zijn opgeleverd. In één jaar gaan ze de bouwstenen voor po en onderbouw-vo ontwikkelen tot concept-kerndoelen. Voor de teams beginnen, brengt een wetenschappelijke curriculumcommissie advies uit over de reeds gemaakte curriculumvoorstellen en over de werkopdracht van de teams. De teams gaan samenwerken met vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vertegenwoordigende partijen, vakexperts en toets- en leermiddelenmakers.

De bovenbouw(en) en de eindtermen

De wetenschappelijke curriculumcommissie zal ook een opdracht formuleren voor vakvernieuwingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het traject hiervoor start in 2021. Hierin gaan teams met betrokkenheid van leraren, (curriculum)experts en scholen beginnen met de vakken Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde en Beta VMBO.

Planning en nu al aanmelden

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zoekt leden voor een wetenschappelijke curriculumcommissie
    Wetenschappers die belangstelling hebben om lid te worden van de curriculumcommissie worden uitgenodigd te solliciteren. Uiterlijk 7 augustus! Meer informatie
  • In september zal de werving van leraren starten. Lerarenopleiders/vakdidactici kunnen zich nu al aanmelden. Uiterlijke reactiedatum is verschoven naar 3 oktober.

De gezamenlijke kunstvakverenigingen zijn gevraagd begin september samen een lid voor de selectiecommissie voor het kerndoelenteam Kunst en Cultuur voor te dragen.

Houd de nieuwsbrief en website van curriculum.nu in de gaten!