Vlag boom wolk lucht 2160x1620

Uitgangspunten Centrale Examenroosters

Wat betekenen die voor de inroostering mijn kunstvak?

De examenroosters van 2022 en 2023 zijn bekend. Het College voor Toetsen en Examens stelt deze roosters op samen met het Platform Examensecretarissen (PLEXS). De roosters worden twee jaar van tevoren vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met een groot aantal factoren, waaronder de correctielast voor docenten. Naast de correctielast zijn ook de andere geformuleerde uitgangspunten van belang, rekening houdend met de beperkte periode waarbinnen het papieren centraal schriftelijk examen moet zijn afgelegd.

De kunstvakken en het examenrooster

De kunstvakken worden tot de tijdsintensieve nakijkvakken gerekend. Daarbij is er op verzoek van de kunstvakverenigingen (VONKC samen met VLS), een toevoeging gedaan bij de uitgangspunten voor het samenstellen van het examenrooster voor wat betreft de kunstvakken in vmbo, havo en vwo:

 • Vakken die door dezelfde docent worden gegeven indien mogelijk spreiden over begin eerste examenweek, eind eerste examenweek en begin tweede examenweek.
  Voorbeelden van combinaties van vakken gegeven door dezelfde docent:
  o kua h/v en beeldend, dans of drama vmbo,
  o tehatex h/v en beeldend vmbo
  o bedrijfseconomie en economie h/v

Op Examenblad lees je de complete toelichting over o.a.:

 • het tijdskader van het examenrooster;
 • de uitgangspunten voor het inroosteren van vakken;
 • de tijd die nodig is in de examenperiode om alles plaats te laten vinden in mei/juni.