Huis kat gans reiger

Tips voor het PO via het LKCA

Van het LKCA kregen VONKC en VLS deze overzichten van internetlinks voor het onderwijs! We willen ze graag met jullie delen. Bij de VLS vind je de muzieklijsten.

De lijsten bevatten voornamelijk links voor het primair onderwijs.

Beleidsplan LKCA 2021-2024

LKCA heeft haar focus en rol voor het veld wat verlegd en publiceert deze lijsten (List of Links) niet meer via haar website maar stelt ze nu graag beschikbaar voor het leren op afstand.