Gezichten de mythe goes

Theater/Drama-onderwijs in Coronatijd

Het sluiten van de scholen en het niet doorgaan van de centrale examens heeft een immens effect op het onderwijs van onze leerlingen. Een algemene regel geldt, volg de adviezen van het RIVM en de overheid op. Dat het ministerie van Onderwijs niet specifiek voor ieder vakgebied een advies en of besluit geeft is begrijpelijk. Als docent en sectie zal je zelf naar de mogelijkheden moeten zoeken die er binnen de beperkingen die ons opgelegd zijn naar tevredenheid uitgevoerd kunnen worden.

Gelukkig kunnen we elkaar helpen. Na een vraag van een van onze leden hebben diverse docenten hun oplossingen doorgegeven.

Afronden voorstelling

Een aantal voorstellingen is al gespeeld, echter daar waar dat nog niet het geval is, worden de volgende oplossingen geboden:

  • Beoordelen op het repetitieproces;
  • Voorstelling zonder publiek, mise en scène aanpassen in verband met minimale afstand van anderhalve meter;
  • Naar aanleiding van de voorstelling een monoloog maken (bijvoorbeeld van het personage, thema van de voorstelling etc), deze opnemen en op laten sturen, of op school laten spelen voor docent en tweede corrector;
  • Filmopdracht in drie delen, personage aan begin van het stuk, tijdens het stuk en eind van het stuk, dit om de ontwikkeling van het personage in beeld te brengen.
  • Een collega Theater wil in aanloop naar vijf mei thematische korte teksten over herdenken, oorlog, vervolging, onrecht, bevrijding en vrijheid laten vormgeven. Indien meer collega's dit interessant vinden zou het mooi zijn als er teksten gedeeld kunnen worden via deze drive.
  • De teksten uit Decamarone van Boccaccio worden op dit moment al op meerdere plekken in Nederland gebruikt om on line theater aan te kunnen bieden. Deze teksten kunnen ook zeer goed gebruikt worden om leerlingen aan het lezen, schrijven en spelen te krijgen. Zijn er meer collega Drama/Theaterdocenten die hiermee aan de slag willen, is het misschien mogelijk om ook in dezelfde drive ideeën uit te wisselen.