Symposium3

28 oktober Symposium op de VU

Dekoloniseer het kunstcurriculum in het voortgezet onderwijs

De doorstroom van leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond naar kunststudies in het hbo en op de universiteit laat te wensen over. Dat heeft tot gevolg dat sommige groepen te weinig vertegenwoordigd zijn bij culturele instellingen zoals musea, waardoor niet iedereen zich kan herkennen in het culturele aanbod in Nederland.

Dit symposium is een eerste stap in het onderzoek naar hoe meer groepen leerlingen en studenten zich kunnen herkennen in het kunstonderwijs. Daarvoor brengen we onderzoekers van de VU, docenten en vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen en het kunstvakonderwijs samen.

Voor?
docenten en studenten kunstvakken in het voortgezet onderwijs

Wanneer?

Vrijdag 28 oktober 2022 van 10:30 tot 14:30 uur

Waar?

Vrije Universiteit, Amsterdam

Deelnametarieven?
€7,50 voor studenten, €35,- voor docenten en andere geïnteresseerden.

Hoofdlijnen van het programma en sprekers

  • dr. Gaila Jehoel, introductie
  • dr. Ismintha Waldring (VU), over het onderzoek naar ‘Belonging’
  • Saïda Franken BA, theatermaker en ontwikkelaar van een islamitisch lesprogramma voor de kunstvakken in het po
  • em. prof. dr. Kitty Zijlmans (UL), over een mondiaal perspectief op kunst in het voorgezet onderwijs
  • rondetafelgesprek
  • in drie groepen uiteen: Onderbouw en vmbo, vo, hbo en universiteit


Het volledige programma


Meld je aan