Detail joost van santen ellips of light station amersfoort

Subsidie voor eigentijdse projecten - VMBO en VSO en PRO

Vraag aan en geef je leerlingen nieuwe impulsen!

De regeling Cultuureducatie vmbo, voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) stimuleert de ontwikkeling en uitvoering van eigentijdse cultuureducatieve projecten die aansluiten op de vraag van jongeren. Scholen en culturele instellingen werken in deze regeling samen aan de groei van het creatieve vermogen van de leerling. Het is ook mogelijk in je project verbinding te maken met buitenschoolse cultuureducatie.
Er kan worden aangevraagd voor 3 verschillende fases waarmee het cultuureducatieve aanbod voor vmbo, vso en pro wordt vergroot, verdiept en verduurzaamd. De culturele instelling kan de aanvraag doen, maar wel altijd in samenwerking met 1 of meerdere scholen.

Fase 1 - Kennismaken en uitproberen

Deze fase stimuleert dat scholen en culturele instellingen met elkaar kennismaken en samen leren over wat wel en wat niet werkt bij het vormgeven van cultuureducatieve activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Aanvraagbedrag € 10.000 - € 25.000.

Fase 2 - Samen ontwikkelen

Deze fase is erop gericht dat scholen en culturele instellingen samen cultuureducatieve activiteiten ontwikkelen en uitvoeren die het creatief vermogen van de leerlingen centraal stelt en bevordert. Aanvraagbedrag € 25.000 - € 80.000.

Fase 3 - Resultaten verduurzamen

Bedoeld om te stimuleren dat culturele instellingen hun cultuureducatieve projecten met en voor het vmbo vso en pro kunnen uitvoeren en verduurzamen. Aanvraagbedrag € 25.000 - € 80.000.

Meer informatie?

Kijk bij het Fonds voor Cultuurparticipatie bij de subsidieregeling Cultuureducatie vmbo vso pro.