Paul Menno de Nooijer leerlingen Kapelle

Sterk Medezeggenschap in PO en VO

Enquête, conferentie op 23 maart, Staat van de MR

Enquête: hoe wordt de (G)MR op jouw school ondersteund?

Om taken goed uit te kunnen voeren, heeft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad recht op ondersteuning. Denk aan een financiële vergoeding, voorzieningen op school, scholing en deskundige hulp. Dat is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Van welke faciliteiten maakt de (G)MR op jouw school gebruik? En vind jij dat de (G)MR voldoende ondersteund wordt?
Om inzicht te geven in manieren waarop (G)MR'en gefaciliteerd worden en waar zij behoefte aan hebben, voert Sterk Medezeggenschap een onderzoek uit.

Naar de enquête

Sterk medezeggenschap

Conferentie governance en (mede)zeggenschap po, (v)so en vo

Zet jij je in voor de toekomst van het onderwijs? Wil jij meepraten over de manier waarop (mede)zeggenschap en governance is ingericht? En heb je een mening hoe dit beter of anders zou kunnen? Meld je dan aan (zonder kosten) voor de conferentie 'Breed gesprek: governance en (mede)zeggenschap' op donderdag 23 maart van 13.00 tot 17.15 uur in Theater Flint in Amersfoort.

Staat van de medezeggenschapsraad

Elke twee jaar worden MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs gevraagd naar hun ervaringen als MR-lid. Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de Reformatorische Oudervereniging (ROV) en het LAKS onderzochten hoe MR-leden hun werkzaamheden ervaren, waar eventuele behoeften liggen en wat daarin betekend kan worden.

rapport Staat van de medezeggenschapsraad