Cover plus grijsvlakken staat vh onderwijs 2022

Staat van het Onderwijs 2022

Ambitie: Renoveren

Hoe staat het Nederlandse onderwijs ervoor en welke belangrijke ontwikkelingen zijn er te zien? De Inspectie van het Onderwijs toont dat ieder jaar in de Staat van het Onderwijs.

De Staat van het Onderwijs 2022 [pdf]

Nieuwsbericht
Inspectie van het Onderwijs 13 april 2022

Lees alle informatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Figuur basisvaardigheden onder druk staat 2022
Basisvaardigheden onder druk [Copyright: Inspectie van het Onderwijs]

Foto midden in header: cover boek Staat van het Onderwijs 2022