Mozaiek blauw 2

Rondom het CPE beeldend in VMBO gl/tl en tehatex VWO

Gebruik digitale middelen / Afname periode CPE’s / Openbaar maken werkstukken

Mogen kandidaten bij het CPE gebruik maken van digitale middelen of media?

De opdrachtstelling van het CPE en de uitleg daarbij biedt de ruimte om discipline-overstijgend te werken. De gekozen discipline vormt het uitgangspunt. Dus als ‘tekenen’ het examenvak is op school, dan is dat het uitgangspunt. Vervolgens bestaat er de mogelijkheid om het beeldend werk door te ontwikkelen binnen en buiten de kunstvakdiscipline zoals dat zowel in de kunstgeschiedenis als kunstactualiteit gebruikelijk is. Het gebruik van digitale middelen is hiermee ook toegestaan als dit aansluit op het kunstonderwijs op de eigen school.
Onafhankelijk van het gekozen medium of media zijn de stappen in het proces (het onderzoek, de gemaakte keuzes, de verantwoording ervan) en de kwaliteit van de beelden inclusief het eindwerkstuk (zie beoordelingsinstructie) zeer belangrijk.

De examinator beoordeelt bij het CPE het hele proces en het eindwerkstuk van de kandidaat onder andere op authenticiteit. De examinator tekent hiervoor de authenticiteitsverklaring per kandidaat. Het is aan de examinator vast te stellen dat er geen sprake is van plagiaat, niet bij het gebruik van analoge middelen en niet bij het gebruik van digitale middelen.

Het toestaan van digitale middelen/media kan dus alleen met inachtneming van de volgende richtlijnen:

  • De afname van het gehele CPE gebeurt op school en onder toezicht van door de school gemandateerde toezichthouders;
  • De docent vergewist zich van de authenticiteit van het gevolgde proces en het gemaakte werk, en tekent daarvoor middels de authenticiteitsverklaring.

Afnameperiode CPE’s beeldend vmbo gl/tl en vwo

VMBO

  1. Op maandag 23 mei 2022 dient de kandidaat het CPE te hebben afgerond als de kandidaat het CSE in het eerste tijdvak maakt.
  2. Als de kandidaat het CSE in het tweede tijdvak maakt, dient het CPE op donderdag 16 juni 2022 te zijn afgerond.

VWO

  1. Op woensdag 18 mei 2022 dient de kandidaat het CPE te hebben afgerond als de kandidaat het CSE in het eerste tijdvak maakt.
  2. Als de kandidaat het CSE in het tweede tijdvak maakt, dient het CPE op dinsdag 14 juni 2022 te zijn afgerond.

De einddatum van de CPE-periode is elke keer de laatste dag vóór het CSE. Zie examenrooster voor alle CSE-data 2022.

Openbaar maken CPE-werkstukken mag sowieso pas half juni!

De werken van het eindexamen mogen nog niet openbaar geëxposeerd of gepubliceerd worden! Dit kan andere examen leerlingen van andere scholen beïnvloeden. Het mag pas op 16 juni, een dag voor het CSE van het 2e tijdvak.
Dat is de laatste dag waarop het CPE ingeleverd mag worden voor de leerlingen die hun CSE op 17 juni voor het eerst maken!
N.B. Doe je het CSE al in het 1e tijdvak, dan geldt ook 16 juni als de datum voor openbaar mogen maken van CPE-werk.

Ik heb een examenklas (algemene informatie op Examenblad)