Recre eren 2160x1620

Recreëren

Van de voorzitter - juli 2021

De vakantie is voor een aantal regio's al begonnen, de rest volgt binnen twee weken. Onderwijs is seizoenswerk met een grote finale aan het einde! Nakijken, vergaderen, afscheid nemen en voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. Wat een intensieve periode is het toch. Dit jaar nog meer vanwege het extra tijdvak en de NPO-gelden waar plannen voor gemaakt moeten worden. Ik geniet het meest van de rituelen die bij het afsluiten van het schooljaar horen. Afscheid van je mentorklas, examenleerlingen en vaak ook van collega's. Er worden mooie woorden gesproken en herinneringen gedeeld. Door de rituelen scheppen we de gelegenheid om elkaar te raken en te reflecteren. Ik spreek leerlingen die prachtig onder woorden brengen wat dit jaar hun heeft gebracht. Vandaag zag ik leerlingen die dit heel goed verbeeldden in dans. Ontroerend!

Na zo'n intensieve periode en jaar moet de knop even op pauze. Het is tijd om te recreëren. Mooi woord eigenlijk. Herscheppen, tijd om te ontspannen en op te laden zodat we weer kunnen creëren. Het duurt meestal even maar op een gegeven moment is er weer ruimte in mijn hoofd en hart voor nieuwe inspiratie. Dan bekijk ik de wereld om mij heen ineens weer met een andere blik. Aan het einde van de vakantie ben ik weer klaar om dit in te zetten en handen en voeten te geven in de onderwijspraktijk.

VONKC sluit ook een intensief jaar af. We hebben jullie hier zoveel mogelijk van op de hoogte gehouden via de nieuwsbrieven, de website en Kunstzone. Naast alle overleggen i.v.m. de coronamaatregelen is er een aantal grote dossiers die veel van onze aandacht hebben gevraagd. De ontwikkelingen met betrekking tot de bevoegdhedenstructuur en de curriculumbijstelling zijn de belangrijkste voorbeelden. Dat gaat volgend schooljaar zeker verder.

Als laatste wil ik graag benoemen het grote succes van de examenbesprekingen dit schooljaar. Ruim 500 collega's hebben deelgenomen aan één of meerdere besprekingen. Dit jaar volledig online. In het 1e én 2e tijdvak. Mooie inhoudelijke gesprekken die leiden tot genuanceerde interpretaties van het correctiemodel. Ik kom er altijd weer wijzer vandaan!
Dank aan alle collega's die dit mogelijk hebben gemaakt. Voorzitters en organisatoren!

Ik wens jullie een mooie zomer en recreatie!
Anne Bos