Radio kootwijk reliëf boven entree

Publicatie correctievoorschrift kunst (algemeen) vwo 2023 drie dagen later

Aan de examendocenten kunst (algemeen) vwo

Dit jaar zal het correctievoorschrift van het centraal examen kunst (algemeen) vwo drie dagen later beschikbaar zijn dan u normaal gewend bent. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voert namelijk - na afstemming met de VONKC en VLS- een testcorrectie uit.

De testcorrectie werkt als volgt: een groep van 20 docenten corrigeert na de afname van het centraal examen op vrijdag 12 mei een deel van het werk van hun leerlingen aan de hand van het dan nog voorlopig correctievoorschrift. Op zaterdag 13 mei bespreken deze docenten het voorlopig correctievoorschrift en geven zij adviezen tot verbetering. De vakexperts van CvTE en Cito kunnen deze adviezen vervolgens gebruiken om aanscherpingen te doen aan het correctievoorschrift.

CV beschikbaar op maandag 15 mei 2023 om 17:00 uur

In verband met het weekend wordt het correctievoorschrift (CV) drie dagen na afname van het examen openbaar gemaakt, te weten maandag 15 mei om 17.00 uur.

Het CvTE organiseert sinds 2017 testcorrecties. Deze worden zeer gewaardeerd door de deelnemende docenten en examenmakers. De werving voor deelname heeft al plaatsgevonden.