Marinus-Boezem-kathedraal-bomen-lucht

Pensioenvoorlichting ABP-transitieplan door CMHF

Uitnodiging aan VONKC-leden, beste collega's,

De FvOv (waarbij VONKC is aangesloten) organiseert met de CMHF voorlichtingsbijeenkomsten over het ABP-transitieplan.

Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) van kracht geworden. Deze wet heeft grote gevolgen voor de wijze waarop onze pensioenen tot stand komen. De keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de transitie naar de nieuwe regeling worden opgenomen in een transitieplan.
Dit plan wordt (onder meer) aan de leden van de vakbonden voorgelegd. De CMHF wil dat haar leden een weloverwogen besluit kunnen nemen voordat zij hun stem hierover uitbrengen.
ABP is voornemens op 1 januari 2027 over te gaan naar de nieuwe regels voor pensioen. De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben binnen de kaders van de pensioenwet WTP bepaald hoe deze nieuwe regels er voor ABP precies uit gaan zien.

Hoorrecht

De verenigingen van gepensioneerden en van oud-werknemers hebben de gelegenheid gekregen om hun oordeel te geven over het concepttransitieplan. Zodra het proces rondom het hoorrecht volledig is afgerond, zal de CMHF het transitieplan voorleggen aan de leden.

Ledenraadpleging

De stemming over het transitieplan zal via de bij de CMHF aangesloten verenigingen, waaronder de FvOv, plaatsvinden. De FvOv/VONKC zal de leden tijdig nader informeren over de wijze waarop zij hun stem kunnen uitbrengen. Naar verwachting zullen deze stemmingen in de eerste helft van juni 2024 plaatsvinden.

Pensioenvoorlichting

Om jou te helpen tot een afgewogen oordeel te komen, zal de CMHF uitleg geven over het transitieplan. Tijdens de bijeenkomst is het vanzelfsprekend ook mogelijk om vragen te stellen. Je kunt je aanmelden om live aanwezig te zijn, maar het is ook mogelijk om hier digitaal bij aan te sluiten.

Er zijn twee bijeenkomsten gepland

  • op woensdag 15 mei in Nieuwegein
  • op donderdag 30 mei in Den Haag

Aanmelden

P.S. Aangemeld maar toch verhinderd?
Er zit een maximum op het aantal deelnemers per bijeenkomst. Het is van groot belang dat je je dan ook tijdig afmeldt. Je maakt daarmee een ander weer blij met jouw plaats.

Meer lezen
Volledige ABP-transitieplan 2024
Samenvatting van het ABP-transitieplan

Met vriendelijke groeten,

Remko Littooij,
Voorzitter FvOv

Anne Bos
Voorzitter VONKC

Logo cmhf
Logo fvov