groene-kathedraal-m-boezem-wolken

Pensioen update vanuit VCP en CMHF

Stand van zaken wetgevingstraject pensioenstelsel

De wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel ligt voor bij het parlement. De VCP (waar FvOv/VONKC onder valt) praat jou graag bij over die wetgeving en hoe de VCP de eerder afgesproken doelen op dit moment beoordeelt:

  • Wetgeving: stand van zaken
  • Standpunten VCP/beoordeling doelen
  • Terugblik op informatieve bijeenkomsten van de VCP

Lees meer in de Pensioennieuwsbrief no.8 en de update van 6 juli jl.

VCP komt met nieuw Pensioenlabel

Grip op je pensioen: dat zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De VCP vindt daarom dat er een Pensioenlabel moet komen, waarmee je in één oogopslag kunt zien hoe de arbeidsvoorwaarde 'pensioen' is geregeld. Het Pensioenlabel geeft net als een energielabel helder inzicht in wat je later aan pensioen kunt verwachten.

Loonstrookje
Het Pensioenlabel zou overal zichtbaar moeten zijn: in vacatureteksten, op het loonstrookje, de jaaropgave en in arbeidscontracten. Alle werkgevers zouden eraan mee moeten werken, ook als ze geen pensioenregeling hebben. Dat vergt dat de overheid het Pensioenlabel wettelijk moet verankeren, met een toezichthoudende rol voor de AFM.

Lees meer bij de VCP

VCP Logo RGB 72d Pi
Logo cmhf

Politieke wensregels en de pensioen werkelijkheid - Blog van CMHF-voorzitter Marc de Natris

"Onlangs ontving ik een bericht van ABP dat mijn pensioen voor het eerst sinds 2008 met 2,39% wordt verhoogd. Eindelijk zullen veel ABP-deelnemers hebben gedacht.

Ze hebben lang moeten wachten op deze onverwachte indexatie. De Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben met hun gevoerde economisch beleid, van de afgelopen jaren, ervoor gezorgd dat indexatie schier onmogelijk was door o.a. de rente kunstmatig laag te houden. Zelfs toen de inflatie begon op te lopen bleef de ECB tegen beter weten in volhouden dat de stijging van de inflatie maar tijdelijk zou zijn en hebben zo een eerdere mogelijkheid tot indexatie tegengehouden. Door de huidige extreem hoge inflatie zijn zij echter genoodzaakt, met veel tegenzin, het 'gratis geldbeleid' aan te passen. Zoals ik al schreef niet van harte: daar waar in Amerika de rente sterk stijgt om de inflatie te beteugelen wordt in de eurozone vooralsnog de rem op een sterke rentestijging gehouden om te voorkomen dat Zuid Europese landen in financiële problemen komen.

Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken maar het is als je naar het behaalde rendement van dit jaar kijkt vreemd dat ABP nu indexeert. De afgelopen maanden zijn er vanwege het slechte beursklimaat miljarden verdampt. Maar liefst 45 miljard euro is in rook opgegaan. Dit laatste bevestigt nog maar eens dat de door DNB opgelegde spelregels gebaseerd zijn op Haagse politieke wensregels en niet op de daadwerkelijke economie. Ondanks het jarenlange gemiddelde rendement van ruim 7% mocht er niet worden geïndexeerd vanwege de alles bepalende 'politieke' rekenrente. Hier is een einde aan gekomen.

Door de stijging van de rekenrente is de dekkingsgraad eveneens aanzienlijk gestegen. Op 31 mei was de dekkingsgraad 125,1% en de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden, 110,2%. Nu de (politieke) rekensom op papier klopt mag er eindelijk worden geïndexeerd. En terecht want er zit geld genoeg in de ABP-kas.

Naast het voldoen aan de papieren werkelijkheid heeft ABP tevens de intentie uitgesproken om over te stappen naar het Nieuwe PensioenContract (NPC). Dit laatste was een extra politieke stok achter de deur als een pensioenfonds wil indexeren. Echter, door de snel stijgende beleidsdekkingsgraad bij ABP is dit geen vereiste meer.

De politieke gijzeling dat er alleen kan worden geïndexeerd als men een intentieverklaring afgeeft is dus van de baan. Dit wil niet zeggen dat de NPC-trein niet doordendert. ABP heeft aangegeven dat zij het NPC per 01-01-2026 wenst in te voeren. De CMHF heeft hier nog bedenkingen bij. Zij heeft richting het ABP-bestuur aangegeven dat zij kunnen leven met de intentieverklaring maar dat wat de CMHF betreft dit niet inhoudt dat zij akkoord zijn met de invoering. Gezien de vele onduidelijkheden rondom het NPC zijn wij er nog niet van overtuigd dat het een beter systeem gaat worden dan het huidige pensioensysteem. Voor onze pensioendeskundigen houdt dit in dat zij een drukke periode voor de boeg hebben. Zij blijven voor ons de komende periode de plannen bestuderen om te bezien wat de gevolgen voor eenieder zijn en of deze aanpassingen behoeven. Dus vooralsnog geldt voor de CMHF (waar FvOv/VONKC deel van uitmaakt) voor wat betreft het NPC: gooi je schoenen niet weg voordat je (betere) nieuwe hebt.

[Lees meer over wat de verhoging voor u als ABP-deelnemer betekent]