Boog plafond symmetrie

Over de tweede correctie in 2020 en de adviestabel met data!

Scholen wordt dringend geadviseerd deze adviestabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

Aanvullende informatie:

  • de WOLF-data en de verzenddata zijn op elkaar afgestemd;
  • omdat uit enquêtes onder 10.000 correctoren is gebleken dat de eerste correctie gemiddeld meer tijd kost, is voor de eerste correctie meer tijd gepland;
  • bij de correctietijd voor de eerste corrector is de examendag zelf niet meegeteld en de verzenddag wel;
  • bij de tweede corrector is zowel de ontvangstdag als de verzenddag meegeteld.

De adviestabel is samengesteld door de onderwijsvakbonden (waaronder de FvOv) en de VO-raad met Cito en na advies van het bestuur van PLEXS (platform van de examensecretarissen).

Achtergrondinformatie:

In verband onder meer de 'ervaren belasting van de correctie' zetten wij in maart 2019 zaken op een rij naar aanleiding van de examenbrief van minister Slob aan de Tweede Kamer.