Glas ringen

Opzetten of verbeteren PTA’s

Met de PTA-leidraad van SLO voor jouw vak

Goed nieuws: SLO heeft een handig hulpmiddel ontwikkeld!

Ga je binnenkort met je vaksectie in gesprek over het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van volgend schooljaar? Met een PTA-gespreksleidraad maak je als vaksectie je visie en ambities zichtbaar en geef je praktische invulling aan het schoolexamen.

De gespreksleidraden zijn ontwikkeld als hulpmiddel bij het bespreken van keuzes in de vaksectie. De vragen helpen je om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid op schoolniveau en jullie wensen en inzichten als vaksectie op vakniveau.

Twee downloads per vak

  • een leeg Word-document met de vragen om het gesprek te voeren;
  • een pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen’ met mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor het PTA.

De gespreksleidraden zijn per vak en schoolsoort vmbo en havo/vwo uitgewerkt.

Naar de gespreksleidraad voor jouw kunstvak

Checklist PTA van de VO-raad elk jaar geactualiseerd

Maak ook gebruik van deze checklist PTA! Deze is gebaseerd op de Wet voortgezet onderwijs 2020 en het bijbehorend Uitvoeringsbesluit WVO 2020 die in 2022 van kracht is geworden. Scholen kunnen daar gebruik van maken bij het actualiseren van de eigen checklist PTA.

VO-raad checklist PTA 2023-2024

Bij de VO-raad: alle geactualiseerde checklists en handreikingen rondom de examens ter vergelijk met eigen documenten, zoals het examenreglement, van de school zelf.