Leeg fietsenrek

Online helpdesk (digitale) schoolexamens

Online vraagbaak schoolexamens

Voor de eindexamenklassen is het spannend: hoe komt de nieuw slaag-zakregeling eruit te zien? Haal ik daarmee de eindstreep? Voor praktische vragen rondom de schoolexamens is door Cito, Kennisnet en SLO een online vraagbaak opgezet.

  • Heb je advies nodig bij het (digitaal) afnemen van een schoolexamen?
  • Heb je vragen over de kwaliteit van (digitale) opdrachten?
  • Twijfel je over de samenstelling van je (digitale) examen?
  • Of worstel je met andere vragen rondom de afsluitende toetsing van dit schooljaar?

Mail onze online helpdesk: hulpbijexamens@cito.nl. De helpdesk is een initiatief van Stichting Cito (divisie Onderzoek, Kennis & Innovatie), Kennisnet en SLO.

Handvatten goed thuisonderwijs bij SLO

Nu de scholen ook de komende tijd gesloten zullen zijn, plaatst dit leraren en ouders voor veel uitdagingen. En er komen nieuwe vraagstukken kijken:

  • Hoe geef je alle leerlingen zo veel mogelijk lesstof mee dit schooljaar?
  • Hoe zorg je dat kwetsbare leerlingen niet gaan achterlopen?
  • Hoe breng je samenhang aan tussen lessen, en hoe houd je daarbij de leerdoelen in het oog?

SLO hoopt leraren en teams te helpen met handvatten voor samenhangend en goed thuisonderwijs op www.slo.nl/thuisonderwijs. Daar zullen we doorlopend nieuwe materialen ontsluiten die leraren helpen het schooljaar op een goede manier af te ronden. Natuurlijk zijn wij altijd bereikbaar voor vragen.

Platform les-op-afstand bij Kennisnet

Het platform www.lesopafstand.nl is ontwikkeld door Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW en de verschillende onderwijsorganisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De website is gelanceerd op 17 maart en moet scholen helpen om onderwijs te kunnen blijven geven nu veel leerlingen niet meer fysiek naar school kunnen.