Verkeersdrempel bij school

Onderwijs onderzoek

Benut deze websites en kennisbanken!

Klassen Kennisbank: brug tussen wetenschap en praktijk

Wil je meer doen op het gebied van gelijke kansen voor alle kinderen? De Klassen Kennisbank is de plek om kennis op te doen over wat er speelt en waar jouw invloed ligt. Wetenschappelijke inzichten beschreven in normale mensentaal, met de verhalen uit de docuserie Klassen als inspiratiebron of gespreksstarter. Kansenongelijkheid is en blijft een veelkoppig monster, maar er is van alles aan te doen.
Laat deze kennisbank jouw begin zijn, of een tussenstop, maar zeker niet het einde.

Leidraden: publicaties door onderwijs en wetenschap

Op de website Onderwijskennis.nl vind je onder andere alle informatie over de leidraden van het NRO. Dit zijn publicaties die tot stand komen in nauwe samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals. Hierin wordt wetenschappelijke kennis gebundeld over thema’s die belangrijk zijn voor het vergroten van onderwijskansen. Op basis hiervan worden praktische aanbevelingen gegeven.
Onderwijskennis.nl verbindt onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Met deze kennis uit onderzoek verbeter je als onderwijsprofessional het dagelijks werk. Benut wetenschappelijke inzichten, publicaties, kennisbronnen en tools van diverse partners.

Downloads: de leidraden, bijbehorende posters en infographics, en lees meer over de totstandkoming van de leidraden.

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Van 29 oktober 2019 tot 29 oktober 2022 krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een PO-, VO- of mbo-school in Nederland toegang tot EBSCO Education Source: een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Ruim 1 miljoen artikelen in EBSCO zijn vrij toegankelijk. Meer informatie en aanmelding voor de database

Klassen
Onderwijskennis nl
Logo nro
Platform samen onderzoeken

Weten Wat Werkt bij Leren Ontdekken

De Kennistafel ‘Onderzoekend en Ontwerpend leren’ heeft onlangs de website ‘Weten Wat Werkt bij leren ontdekken’ gelanceerd, waar een schat aan informatie staat over onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Het is het sluitstuk van een jaar waarin ruim dertig onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk beschikbare (praktijk)kennis over OOL en ontdekkend leren hebben samengebracht en ontsloten met het doel dat die kennis beter wordt benut.

Geïnteresseerd? Volg de webinar!

Tijdens een webinar op woensdag 1 december 2021 van 15.30 tot 17.00 uur wordt verteld over de werkwijze van de kennistafel en over de goede samenwerking en uitwisseling die is ontstaan tussen wetenschap en praktijk. Daarnaast komen de verschillende onderdelen van de website aanbod wordt verteld hoe je deze kan gebruiken om jezelf als professional te ontwikkelen en OOL in je school (meer) te implementeren. Meer informatie en aanmelding op de website van het Platform Samen Onderzoeken.