Fv Ov 3

Onderhandelaars akkoord CAO-MBO 2024

Korte looptijd, na de zomer vervolg!

Op donderdag 6 juni zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de FvOv, met de MBO Raad gekomen tot een onderhandelaarsakkoord voor de cao-mbo. Gekozen is voor een zeer beperkt akkoord met een korte looptijd waarin we de beschikbare loonruimte voor 2024 gebruiken. Na de zomervakantie organiseren de bonden met de MBO Raad een zestal gesprekken in de regio waarin we met jullie als werknemers in gesprek gaan over wat er speelt in het MBO, nu en in de toekomst. De uitkomsten van deze gesprekken kunnen we meenemen in de voorbereiding van de nieuwe cao-onderhandelingen die we eind 2024 starten.

Loon

Het belangrijkste punt in het akkoord is het vastleggen van de loonontwikkeling voor de komende periode. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juni 2024 tot 31 december 2024.
De salarisbedragen in de carrièrepatronen worden per 1 juni 2024 structureel verhoogd met 2,95%.
Elke werknemer, die op 1 juni 2024 in dienst is, ontvangt in de maand juli of augustus een eenmalige uitkering van €750 bruto. Voor parttimers geldt dit bedrag naar rato. Daarnaast ontvangt elke medewerker die op 1 oktober 2024 in dienst is, in die maand een eenmalige uitkering van €550 bruto. Voor parttimers geldt dit bedrag naar rato.

Lopende procesafspraak FUWA-MBO

De uitwerking van de procesafspraak m.b.t. modernisering FUWA-MBO is een flink eind gevorderd. We gaan ervan uit dat we in de onderhandelingen voor de cao 2025 de uitwerking van deze afspraak kunnen opnemen.

De onderhandelaars van de FvOv leggen het onderhandelaarsakkoord positief aan de leden voor. De verenigingen van de FvOv, waaronder VONKC zetten een ledenraadpleging uit onder de leden die actief zijn in het mbo.

Logo fvov