Mural art hand 2160x1216

Nieuws uit de Creatieve Coalitie

Fair Pay ZZP'ers / Coronamaatregelenladder / de actie Kunst klaagt aan!

Ketentafels Fair Pay ZZP'ers

De Creatieve Coalitie werkt samen met Platform ACCT om Fair Practice en Fair Pay concreet te maken d.m.v. ketentafels. Per discipline gaan opdrachtgevers, werkgevers, bonden, freelancers, werknemers, financierders etc. om tafel om samen te komen tot concrete afspraken voor een eerlijke en duurzame arbeidsmarkt. Eind juni ging in Utrecht de ketentafel 'freelance klassieke musici' van start. Andere deelsectoren die al eerder gestart zijn: cultuur- en kunsteducatie (hierin zijn VONKC en VLS vertegenwoordigd), freelance popmuzikanten, film/televisie en archeologie. Lees meer

De coronamaatregelenladder

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft een nieuwe coronamaatregelenladder gemaakt om te allen tijde veilig open te blijven voor publiek in verschillende risicofases van de coronapandemie. Deze ladder is een actualisatie van de ‘routekaart’ die de sector in januari 2022 heeft ontworpen en dient als inbreng voor de coronalangetermijnaanpak van het kabinet. Lees meer

De actie Kunst klaagt aan! van de Kunstenbond

De Kunstenbond stelde op 6 juli 2022 de Staat aansprakelijk voor de coronaschade die zzp'ers werkzaam in de culturele en creatieve sector hebben geleden. De Kunstenbond stelt dat de Staat verschillende groepen zzp’ers in de culturele en creatieve sector onvoldoende heeft gecompenseerd voor de door coronamaatregelen geleden schade, terwijl deze groep onevenredig hard werd getroffen door coronamaatregelen. Samen met negen leden sommeert de Kunstenbond de Staat tot compensatie. Als het kabinet niet binnen 28 dagen met een voorstel komt om deze zelfstandigen te compenseren, daagt de Kunstenbond de staat voor de rechter.
Door ook jouw schade te delen op kunstklaagtaan.nl help je de strijd om compensatie voor alle werkenden die tussen wal en schip vielen van de corona noodsteun. Hoe meer mensen hun verhaal vertellen en schade laten zien, des te meer impact deze actie kan hebben.