Mural art goes 2017 2160x1216

Nieuwe training voor cultuurcoördinatoren in het VO

Cultuurcoördinatoren in het voortgezet onderwijs hebben steeds meer de behoefte aan aanvullende training om een gedegen en breed gedragen bijdrage te leveren aan het kwalitatieve cultuurbeleid van de school.

Om aan die behoefte tegemoet te komen, hebben verschillende culturele steuninstellingen een training opgezet voor cultuurcoördinator in het VO. De eerste pilot start in september 2021. LKCA ondersteunt hen bij dit initiatief.

De rol van de cultuurcoördinator

De rol van cultuurcoördinator ligt vaak bij kunstvakdocenten, CKV-docenten en/of iemand anders die de taak heeft om cultuur op school te regelen. Deze rol wordt vooral vervuld vanuit kennis van en passie voor cultuur. Zij zijn aanspreekpunt voor de financiële, inhoudelijke en/of praktische organisatie van cultuuronderwijs, maar de borging van deze taak is vaak niet officieel vastgelegd en erkend. De coördinatoren zijn hier ook lang niet altijd voor opgeleid en moeten regelmatig zelf het wiel uitvinden. Zij hebben dus niet altijd de juiste positie en achtergrond om een gedegen en breed gedragen bijdrage te kunnen leveren aan het kwalitatieve cultuurbeleid van de school.

Steeds vaker hoorde LKCA de wens van cultuurcoördinatoren om meer kennis en vaardigheden op te doen om hun rol goed te vervullen. Vooral over het ontwikkelen van cultuurbeleid, het opzetten en onderhouden van netwerken, het ontwikkelen en uitwerken van doorlopende leerlijnen en ook om draagvlak te creëren binnen de school en in de directe omgeving. Verschillende steuninstellingen hebben dit geluid opgepikt en de bestaande InterneCultuurCoördinator-cursus van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs vertaald.

Lees meer bij het LKCA over de inhoud, studiebelasting en kosten van de Training Cultuurcoördinator VO