Cirkels raster geel rose paars wit 3 2160

Nieuwe tool voor tarieven zzp’ers kunsteducatie

Laat weten wat je vindt!

Het fairPACCT-programma van Platform ACCT heeft een concept Handreiking Tarieventool opgeleverd. Daarmee kunnen adviestarieven voor zzp’ers in cultuureducatie en amateurkunst op basis van fair pay gefundeerd worden vastgesteld. Tot 15 november kunnen kunstvakdocenten, maar ook centra voor de kunsten, reageren.

VONKC is, als deelnemer van de Ketentafel Cultuureducatie & Amateurkunst bij Platform ACCT, blij met de Tarieventool. Vooral kunstvakdocenten in het primair onderwijs en de vrije tijd krijgen vaak te weinig betaald. Uit recent onderzoek is bovendien gebleken dat kunstvakdocenten veel niet vergoede werkzaamheden verrichten. In de Tarieventool is voor het eerst rekening gehouden met al deze bijkomende werkzaamheden, zoals voorbereiding, vergaderingen en nakijkwerk.

Wij hebben als kunstvakdocenten baat bij reacties van alle betrokken, omdat de Tarieventool dan nog beter aan kan sluiten bij de praktijksituatie van zzp’ers in die sector.

Alle informatie over de Handreiking Tarieventool

Reageren op de tool kan tot 15 november rechtstreeks bij het Platform ACCT via dit invulformulier dat je ingevuld kunt sturen aan fairpacct@platformacct.nl.

Platform ACCT Logo Bleu Medium 9fa36a55
De CC