Mozaiek blauw paars bij lkca

Nieuw van LKCA: editie 63 van Cultuur+Educatie

Wat is de plaats van cultuuronderwijs op de pabo?

Cultuur+Educatie is hét tijdschrift over onderzoek naar kunst en cultuur op school en in de vrije tijd. Dit nummer van Cultuur+Educatie is gewijd aan de kwaliteit van cultuuronderwijs op de pabo’s en op de basisschool. Interessant leesvoer voor iedereen die zich bezighoudt met kunstonderwijs in het PO!

Pabocurriculum

In het inleidend artikel geeft Piet Hagenaars een overzicht van de plaats van cultuuronderwijs op de pabo. Hij signaleert door de jaren heen een verschraling van dit onderwijs. Ook de bekwaamheidseisen en kennisbases nemen niet de zorg weg over de bagage van (startende) leerkrachten om kunstonderwijs te geven.

Samenhangend onderwijs
Beleidsmakers bepleiten samenhang binnen de kunstvakken en tussen andere leergebieden. Maar, zo laten Charissa Koek en Piet Hagenaars in hun bijdrage zien, leerkrachten en lerarenopleiders vinden het moeilijk om die samenhang te realiseren. Ze schetsen de voor- en nadelen van samenhang, de voorwaarden en de benodigde competenties voor leerkrachten.

Dramales nabespreken
Nog te vaak krijgen pabostudenten na het geven van een dramales aan hun stageklas louter pedagogische en nauwelijks (vak)didactische feedback van hun begeleider. Sander van den Brink onderzocht hoe de nabespreking met studenten te verbeteren is en beschrijft zijn bevindingen.

Dans en burgerschap
Als pabostudent miste Janneke van der Vlugt dans in het curriculum. Voor haar afstudeerscriptie aan de kunstvakopleiding besloot ze te onderzoeken hoe dans via een koppeling aan burgerschapsonderwijs wel een plek kan krijgen op de pabo. Haar bijdrage is een verslag van haar zoektocht binnen de pabo van Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Buitenlandse lerarenopleidingen
In het laatste artikel beschrijft Piet Hagenaars hoe het met het cultuuronderwijs op buitenlandse pabo’s gesteld is. Hij beschrijft en vergelijkt de situatie in Noordrijn-Westfalen, Engeland en Vlaanderen.

Liever de losse artikelen lezen? De 5 onderzoeksartikelen op een rij bij LKCA!