Thinkman fred landsbergen 2009 op schoolgebouw in goes 2160

Momentum

Van de voorzitter – juli 2022

De afgelopen weken heb ik weer veel eindejaarsvoorstellingen en presentaties gezien! Na drie jaar weer in volle zalen en tentoonstellingsruimtes! Ondanks dat we er van alles aan gedaan hebben om het onderwijs vorm te geven de afgelopen periode, werd mij weer erg duidelijk hoe belangrijk echt communiceren met publiek is voor de ontwikkeling van de leerlingen. Het creatieve proces, de sfeer, focus, spanning, de euforie, allemaal onmisbaar of je nu danst, speelt, muziek maakt, filmt of beeldend werk laat zien. Het is dan weer zo duidelijk dat dit voor alle leerlingen belangrijk is.

We moeten ervoor gaan zorgen dat dit besef bij overheid, collega's en schoolleiders ook toeneemt. Er is wat dat betreft een beweging gaande die hoop geeft. Ik spreek veel mensen die het ook wel voelen dat kunsteducatie belangrijk is, zeker in deze tijd, maar er nog geen consequenties aan kunnen of durven verbinden.

Met een onderdeel van het Strategisch Beraad Kunstonderwijs (vakverenigingen, opleiders, LKCA) zijn we nu actief op zoek naar manieren om het belang van de kunstvakken en wat dat betekent voor onze (aanstaande) docenten weer helder onder de aandacht te brengen.

Het unieke van onze vakken, dat leerlingen op een dieper niveau ervaringen opdoen die grote impact hebben. Juist van belang in een tijd dat we ons veel zorgen maken over deze generatie leerlingen. Het is wel duidelijk dat de gevolgen van de pandemie veel groter en ingrijpender zijn dan in eerste instantie verwacht.

We zijn allemaal ambassadeurs van de kunsten! Het momentum is nu!

De zomervakantie staat voor de deur! Heel belangrijk om te recreëren! Ik wens jullie een mooie zomer.

Anne Bos

Foto in header: Thinkman, Fred Landsbergen 2009, De Wissel en Auris College te Goes