Brug traptreden cortenstaal leiden 2160

Meld je aan voor het kerndoelenteam Kunst & Cultuur!

Werk mee aan de actualisatie van de kerndoelen kunst en cultuur voor primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Wat moeten leerlingen over deze leergebieden kennen, kunnen en ervaren? Meld je aan voor 26 mei 2023!

Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Hoogste tijd voor actualisatie!

Voor het team kunst en cultuur zoekt SLO 5 leraren po, 6 leraren vo en 5 vakexperts!

Een rol van betekenis voor jou

Onderdeel zijn van een team dat de kerndoelen actualiseert, is een rol van betekenis. Elk team bestaat uit leden met een verschillende achtergrond. Tijdens de selectie borgt SLO enerzijds een goede balans tussen met name leraren en vakexperts. Anderzijds tussen expertise over en ervaring in de verschillende schoolsoorten in het primair en voortgezet onderwijs (vmbo bk, vmbo gt, havo en vwo).

In twaalf maanden werk jij, samen met de andere leden van het team, aan de conceptkerndoelen voor jouw leergebied. Als lid van het team lever je een actieve bijdrage vanuit je eigen expertise. Ook geef je gerichte, constructieve feedback op de bijdragen van anderen. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de eindopbrengst: conceptkerndoelen voor jullie leergebied.

Als teamlid kun je ook je eigen expertise verdiepen, kennis en ervaringen uitwisselen en je netwerk uitbreiden. Zo draag je dus bij aan de ontwikkeling van het onderwijs én aan die van jezelf.

De ontwikkeling van conceptkerndoelen is een uitdagende opgave. Daarvoor zoekt SLO professionals die de besten zijn in hun vak en die uitstekend kunnen samenwerken.

Leraar
Je hebt een aanstelling als leraar in het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs van minimaal 0,4 fte. Jouw rol in het team is essentieel: als lid van het team lever je inhoudelijke kennis en relevante praktijkexpertise voor breed gedragen conceptkerndoelen. De leraar benadert de ontwikkeling van de kerndoelen vanuit de uitvoering in de praktijk en heeft vanuit een inhoudelijk en vakdidactische perspectief oog voor samenhang tussen leergebieden.
Functieprofiel leraar actualisatie kerndoelen

[Voor de leergebieden Kunst & Cultuur en Bewegen & Sport geldt voor het primair onderwijs dat er veel vakleerkrachten werkzaam in de sector niet in dienst zijn van de school. Voor hen geldt een uitzondering op het selectiecriterium dat er sprake moet zijn van een aanstelling van 0,4 fte aan een school. Wanneer een vakleerkracht via een ZZP-constructie aan een school verbonden is, mogen zij ook solliciteren. Wel moet er sprake zijn van een aantoonbare werkpraktijk zijn in het primair onderwijs van eveneens 2 dagen per week]

Vakexpert
Je hebt een aanstelling als vakexpert bij een hbo- of wo-instelling voor minimaal 0,2 fte met een expertise die past bij het vak waarvoor jij je aanmeldt. Je hebt zowel kennis van de inhoud van je leergebied als kennis van de praktijk en kunt ervoor zorgen dat de doelen inhoudelijk en praktisch goed worden verbonden en beschreven. Vakexperts zijn betrokken vanwege hun aantoonbare kennis van het vakgebied, de uitvoering in de praktijk en (praktijkgericht) onderzoek. Vakexperts hebben relevante en bij voorkeur actuele ervaring met het schoolveld/werkveld zodat vakspecifieke kennis altijd verbonden is aan de onderwijspraktijk. Een deel van de vakexperts bestaat daarom in ieder geval uit lerarenopleiders en/of vakdidactici. Onder de vakexperts wordt ook verstaan: wetenschappelijke vertegenwoordigers.
Functieprofiel vakexpert actualisatie kerndoelen

Slo nieuw 2020

Rol SLO

SLO levert de conceptkerndoelen op aan de minister voor primair- en voortgezet onderwijs. De conceptkerndoelen zullen vervolgens tijdens de zogenaamde fase van beproeven, op bruikbaarheid (uitvoerbaarheid) worden geëvalueerd in de schoolpraktijk. SLO voert regie over het proces en is verantwoordelijk voor de kwaliteit. De ontwikkeling verloopt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Samenwerken met experts

Je werkt intensief samen met leraren po en vo, vakexperts po en vo en twee curriculumexperts van SLO (zij hebben inhoudelijke en curriculaire expertise en kunnen adequate doelformuleringen schrijven). De leiding van het team is in handen van een procesregisseur. Bovendien staat elke team in contact met een advieskring. Die bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van vakverenigingen (VONKC, VLS en VNK-e) en vervolgonderwijs. Tenslotte heb je een belangrijke rol in de communicatie met je onderwijscollega’s, binnen én buiten jouw eigen organisatie.

Tijdpad en jouw inzet in uren

Het team Kunst & Cultuur levert voor ons leergebied verschillende tussenproducten op en werkt zo stapsgewijs toe naar de conceptkerndoelen. Dat vraagt van jou dat je de andere teamleden regelmatig ontmoet. Daarom zijn er in elk geval acht meerdaagse werksessies gepland en vinden er een start- en slotbijeenkomst plaats. Tussendoor heb je regelmatig contact met de andere teamleden, de advieskring en met het onderwijsveld. SLO stelt hiervoor een digitale werkomgeving beschikbaar, zodat je elkaar gemakkelijk kunt opzoeken en kunt samenwerken, onafhankelijk van tijd en plaats. Reken op een gemiddelde inzet van 8 uur per week. De start- en slotdagen en meerdaagse werksessies worden op dit moment ingepland.

Herken je jezelf in de volgende omschrijvingen?

  • Professioneel: Je neemt je vak serieus en vindt het belangrijk om je kennis op peil te houden.
  • Teamspeler: Je bent een teamspeler die zijn kennis graag deelt en het gezamenlijke belang boven het eigenbelang kan stellen.
  • Nieuwsgierig: Je bent onderzoekend van aard, nieuwsgierig naar de toekomst en je staat open voor andere perspectieven.
  • Zorgvuldig: Je bent zorgvuldig in je afwegingen en weet feiten en argumenten op waarde te schatten.
  • Vindingrijk: Je bent vindingrijk en kunt verschillende oplossingsrichtingen bedenken voor complexe situaties en taaie vraagstukken.

Aanmelden kan tot vrijdag 26 mei 2023!