Zonder titel Erwin Wurm Facade 2022 Middelburg 2

Medezeggenschap doe je met elkaar!

15 november 2023 WMS-congres: de inschrijving is gestart!

Bestuur en medezeggenschap zijn samen aan zet om de beste beslissingen in de school voor de kwaliteit van het onderwijs te nemen. 'Medezeggenschap met elkaar'. Natuurlijk willen we dat, maar soms lijkt het zo moeilijk! Want in een raad komen verschillende rollen, belangen en persoonlijkheden samen. En dan moet het gesprek daarbuiten nog beginnen. Hoe laat je ieder in zijn waarde, voer je het goede gesprek én ben je daadkrachtig?

Ben jij als medewerker, leidinggevende, ouder, leerling óf bestuurder betrokken bij de medezeggenschap in het po, vo en vso? Dan is het WMS-congres er speciaal voor jou! Op het WMS-congres doe je kennis op over goede medezeggenschap en kun je volop jouw ervaringen delen met andere deelnemers.

Het WMS-congres is dit jaar op woensdag 15 november 2023 in de Eenhoorn tegenover Amersfoort CS. Deelnametarief is 99 euro.
Het programma wordt door Onderwijsgeschillen verzorgd samen met alle belangenorganisaties (waaronder de FvOv/VONKC) in het onderwijs.

Blokkeer deze datum vast in de (vergader)agenda van de school, zodat je deze inspirerende dag niet hoeft te missen. De inschrijving is gestart!

FvOv-workshop 'Wat is de rol van de medezeggenschap in de te vormen onderwijsregio's?

De vorming van onderwijsregio's moet bijdragen aan de werving en behoud van leraren door regionale samenwerking op het terrein van werving, professionalisering en bestrijding van de kansenongelijkheid. De governance binnen de onderwijsregio's wordt zo vormgegeven, dat er bindende afspraken tussen de betrokken partijen gemaakt kunnen worden en betrokkenheid van de beroepsgroep geborgd is.

Ten aanzien van de rol van de medezeggenschap op school- bestuursniveau roept dit de nodige vragen op. Is er een rol voor de (G)MR in de onderwijsregio's, en zo ja, welke...? Een aantal thema's/vragen die in de workshop aan bod kunnen komen:

  • Hoe realiseer je de binding met de werkvloer vanuit de nieuwe overlegstructuren?
  • Er zal mogelijk sprake zijn van platformen van bovenbestuurlijke samenwerking. Welke rol heeft de medezeggenschap in de nieuw te vormen onderwijsregio's? Hoe kun je als (G)MR invloed uitoefenen?
  • Hoe voer je het gesprek met de 'achterban'? Hoe kom je tot breed gedragen beleid?

Lees alles over het congres, workshops en aanmelding bij InfoWMS

[foto in header door Yvonne Lebbink: Eric Wurm, zonder titel, Facade Middelburg 2022]