All you need is lof

LOF-verkenning: De rol van de leraar bij onderwijsvernieuwing

LOF-labs in juni / LOF-festival 6 oktober / LOF-video's 'on demand'

De nieuwsbrief van LOF is weer verschenen:

  • Save the date: LOF-festival 6 oktober
  • Video's LOF 'on demand'

Doe mee aan de LOF-themalabs in juni

  • Donderdag 10 juni: Urban onderwijs: hoe urban is jouw school?
  • Dinsdag 15 juni: Creativiteit in de klas – over het stimuleren van creativiteit van leerlingen. Ervaar zelf het proces!
  • Maandag 21 juni: Professionalisering: welke stappen maak je in je loopbaan en hoe doe je dat?

Meer informatie en aanmelden

De rol van de leraar bij onderwijsvernieuwing

Om meer kennis op te doen over de rol van leraren in het po, vo en mbo bij onderwijsvernieuwingen is in opdracht van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) een verkenning uitgevoerd. Het is een verkenning naar onderwijsvernieuwing, van ontstaan tot realisatie. Het gaat zowel om LOF-trajecten als vernieuwingen buiten het LOF. De verkenning sluit af met tien aanbevelingen voor onderwijsvernieuwing:

LOF tien punten