Glas gras

LKCA: Op naar structurele inzet vakleerkrachten!

Kunstvakdocenten voor meer kwaliteit en minder werkdruk!

Het advies van de Onderwijsraad 'Tijd voor focus', gecombineerd met de extra gelden voor het Nationaal Programma Onderwijs, kan een mooie opmaat zijn naar een meer structurele plek voor (kunst)vakdocenten in het basisonderwijs. Door de extra gelden krijgen scholen de mogelijkheid om ervaring op te doen met de inzet van kunstvakdocenten en vakexperts op het gebied van kunst en cultuur en de meerwaarde voor hun leerlingen en hun scholen zelf te ervaren.

Er liggen teveel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leerkrachten, zo constateert de Onderwijsraad. Het advies is om meer focus aan te brengen onder meer door óók te investeren in specialisatie en extra krachten op school. Wij onderschrijven dit advies en zetten ons om de positie van cultuuronderwijs te versterken.

Lees meer in het artikel van Ronald Kox (LKCA)

Benoem een kunstdocent aan iedere basisschool

Geef als sector één actiepunt mee aan de formateur van het nieuwe kabinet, schrijft Dirk Monsma: Benoem kunstdocenten binnen de vaste formatie van ieder schoolteam in het primair onderwijs. Zet daarvoor alle tijdelijke regelingen om in structureel geld voor de kunstdocent.

Lees meer in het opiniestuk van Dirk Monsma