MB tent down the rabbit hole

Let op examendocenten VMBO beeldend!

Het nieuwe beoordelingsmodel voor het CPE geldt vanaf 2023

In 2023 wordt het cpe voor het eerst beoordeeld volgens het herziene beoordelingsmodel. Nieuw in dit herziene beoordelingsmodel zijn rubrics die meer houvast bieden bij het toekennen van scorepunten per criterium. Bijbehorende ankers beschrijven per prestatieniveau de belangrijkste karakteristieken van het werk van een kandidaat. Daarnaast is er ook een criterium toegevoegd: de kwaliteit van de collectie als geheel.

Dus nieuw zijn

  • de rubrics
  • de bijbehorende ankers
  • het globale oordeel

Ga naar Examenblad en download het Vernieuwd correctievoorschrift t.b.v. het CPE!

Belangrijk voor je planning

  • Vanaf week 48 in 2022 mág je het magazine uitreiken aan je leerlingen (het móet nog niet)
  • Maandag 13 maart t/m donderdag 25 mei 2023 is de afnameperiode van het cpe gl/tl beeldende vorming
  • Op vrijdag 26 mei van 9:00 tot 11:00 uur is de afname van het cse, tijdvak 1