Voormalige basisschool

Kunstvakdocenten weer aan de slag in het basisonderwijs vanaf 11 mei

VONKC adviseert hierbij uit te gaan van de gezamelijke protocollen van de organisaties van onderwijswerkgevers en -werknemers. Het is (zoals altijd) aan de school hoe zij daar invulling aan geeft. Heb je vragen neem dan contact op met onze helpdesk.

Vakleerkrachten in dienst

Voor scholen die vakleerkrachten in dienst hebben is het duidelijk: alle leerkrachten mogen weer aan het werk, al wordt niemand gedwongen fysiek naar school te komen als hij/zij dat niet wil vanwege risico voor de eigen gezondheid.

Ingehuurde vakleerkrachten

Scholen die externe docenten inhuren voor het invullen van hun curriculum mogen zelf bepalen of zij hen nu ook inhuren of dat zij het onderwijs nu anders oplossen. Welke overwegingen de school daar bij heeft (focus op leergebieden, risico gezondheid, financiële of organisatorische overwegingen) is geheel aan de school. VONKC adviseert haar leden om met de scholen waar zij normaal gesproken door ingehuurd worden contact op te nemen (voor zover al niet gedaan) en te informeren welk beleid de school volgt én daarbij aan te geven dat er geen restricties door de overheid zijn gegeven ten aanzien van leerkrachten of curriculum, de restricties richten zich op fysieke schooltijd (helft – in welke vorm dan ook) en de richtlijnen voor volwassenen (anderhalve meter, geen ouders in school of op schoolplein om samenscholing te voorkomen).

Kinderopvang

De kinderopvang voor de basisschoolleeftijd gaat ook weer open. Als vakleerkrachten daar ingezet werden is het dus ook zaak om met hen te kijken wat het beleid is van die specifieke kinderopvang. Ook hier geldt dat het aan de individuele opvangorganisatie is, maar dat de inzet dus wel mogelijk moet zijn onder de bestaande richtlijnen.