Markthal spiegel laurenskerk2

Kunst (algemeen) VWO 2021-2023

Het College voor Toetsen en Examens heeft onlangs de scholen geïnformeerd over de onderwerpen waar het centraal examen kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) vwo betrekking op heeft in de komende examenjaren. Deze onderwerpen zijn in dit overzicht op Examenblad.nl opgenomen.

Wijziging onderwerpen 2023 ten opzichte van eerdere publicatie

Voor het examenjaar 2023 zijn onderwerpen gewijzigd ten opzichte van eerdere informatie hierover in de syllabus 2021 zoals gepubliceerd in juni 2019 (versie 2). De eerste twee onderwerpen zijn geworden:

  • 'Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw';
  • 'Burgerlijke cultuur in de zeventiende eeuw'.

Nieuwe definitieve versie syllabus 2021 komt in a.s. zomervakantie

Een nieuwe definitieve versie van de syllabus kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) vwo 2021 is in voorbereiding. Deze versie zal in de zomervakantie op Examenblad.nl worden geplaatst.

Zie hiervoor t.z.t. de Septembermededeling!