Markthal spiegel laurenskerk2

Kunst (algemeen) HAVO en VWO 2021-2023

Nadervastgestelde syllabi voor 2021 - gewijzigde bijlage 2

Vanwege de grondige evaluatie van bijlage 2 van de syllabi van zowel havo als vwo in het najaar 2019 zijn er nader vastgestelde syllabi Kunst (algemeen) 2021 gepubliceerd met een gewijzigde bijlage 2. De wijzigingen ten opzichte van de eerder gepubliceerde syllabi 2021 (in juni 2019) zijn met blauw gemarkeerd.

Kijk op Examenblad.nl

Wijziging vwo-onderwerpen 2023 ten opzichte van eerdere publicatie

Het College voor Toetsen en Examens heeft onlangs de scholen geïnformeerd over de onderwerpen waar het centraal examen kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) vwo betrekking op heeft in de komende examenjaren. Deze onderwerpen zijn in dit overzicht op Examenblad.nl opgenomen.

Voor het examenjaar 2023 zijn onderwerpen gewijzigd ten opzichte van eerdere informatie hierover in de syllabus 2021 zoals gepubliceerd in juni 2019 (versie 2). De eerste twee onderwerpen zijn geworden:

  • 'Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw';
  • 'Burgerlijke cultuur in de zeventiende eeuw'.