De Bron Delphine Courtillot Facade 2022 Middelburg 2

Kandidaten gezocht voor nieuwe syllabuscommissie havo en vwo TeHaTex

Aan de collega's TeHaTex in havo en vwo,

VONKC zoekt drie leden voor een nieuwe syllabuscommissie van het College van Toetsen en Examens. Op voordracht van VONKC wordt de docentengeleding van deze commissie samengesteld!

Naar verwachting komt de syllabuscommissie vanaf oktober 2023 zes keer voor een bespreking bij elkaar. Docentleden in de syllabuscommissie maken bij hun reflectie op de door het CvTE voorgestelde concept-specificatie gebruik van hun praktijkervaring en denken mee over de vorm en inhoud van de syllabi havo en vwo voor de examens in 2027. De vergaderdagen zijn telkens een andere weekdag, tenzij de commissie anders afspreekt.

Een kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen

  • Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid beeldende vakken voor de bovenbouw havo en vwo;
  • Geeft minimaal drie jaar les aan eindexamenkandidaten beeldende vakken TeHaTex (oude stijl) bij voorkeur zowel in havo als vwo, maar in ieder geval in havo;
  • Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode;
  • Heeft belangstelling voor examenopgaven;
  • Is bereid en in staat korte inleidende en samenvattende concept-teksten over deelonderwerpen binnen het thema te schrijven indien nodig;
  • Is geen lid van de constructiegroep van Cito of is niet recentelijk lid van de constructiegroep geweest;
  • De kandidaat is (of wordt bij solliciteren) lid van VONKC.


Thema 'Kunst in transitie' (werktitel) voor vwo én havo

In de syllabi havo en vwo moet een specificatie worden opgenomen van de examenstof die uitgaat van het thema 'Kunst in transitie'. De specificatie wordt uitgewerkt door de syllabuscommissie. Het is de bedoeling dat het gekozen thema voor vwo ook voor havo gaat gelden met daarbij een op havo toegesneden syllabus.

Praktische informatie

Nadere inlichtingen over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kun je krijgen via mevr. M. van Vliet van CvTE en/of info@vonkc.nl .

Voor deelname aan de syllabuscommissie ontvangen de docenten een vacatievergoeding á € 181,77 per dagdeel. Meer informatie over die vergoeding kun je inwinnen bij mevrouw S. Schoonheim, via financien@cvte.nl of 030 23 06 060.

Graag ontvangen wij een beknopt curriculum vitae met motivatiebrief van VONKC-leden die voldoen aan de voorwaarden en geïnteresseerd zijn in deze vacature. Uw sollicitatie kunt u uiterlijk 10 september 2023 richten aan: secretariaat VONKC via info@vonkc.nl.
De sollicitatiegesprekken worden in week 38 of 39 gehouden.

[foto in header: De Bron van Delphine Courtillot, Facade 2002 in Middelburg]