Schakels geel groen blauw

Maatregelen OCW voor bestrijding lerarentekort

Kamerbrief over 'Lerarenstrategie'

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeerden onlangs de Tweede Kamer over maatregelen om het lerarentekort aan te pakken.

Zij gaan in de Kamerbrief in op:

  • het lerarenbeleid en de maatregelen en inzet op krapte tot nu toe;
  • landelijke strategie, intensiveren en versnellen;
  • onorthodoxe maatregelen: grotere vraagstukken en uitdagingen.

Het beknopte bericht op Rijksoverheid.nl: Landelijke sturing en geen taboes bij bestrijding lerarentekort

Kamerbrief 'Lerarenstrategie' d.d. juli 2022

Bijlagen bij de Kamerbrief voor de Tweede Kamer

SER-advies personeelstekort maatschappelijke sectoren waaronder het VO

De Sociaal Economische Raad (SER) ziet goede mogelijkheden voor de korte termijn om de krapte op de arbeidsmarkt in de maatschappelijke sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs, te verminderen. Ze adviseert werken aantrekkelijker te maken door het tonen van goed werkgeverschap en in te zetten op verminderen van de regeldruk en werken in deeltijd.

In een motie heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd om voor de zomer een aanpak van arbeidsmarktknelpunten te formuleren. Daarom komt de SER met een tussentijds briefadvies aan het kabinet dat zich richt op de korte termijn.

De vijf aanbevelingen van de SER (zie website Voion)

Het SER-advies: Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren