Polderpeil-Wilhelminapolder

Jouw tweede lerarenopleiding?

Subsidiebedrag bij instellingscollegegeld verhoogd

Door het halen van een tweede bevoegdheid te stimuleren wordt door het ministerie van OCW beoogd het vak van leraar aantrekkelijker te maken en leraren zoveel mogelijk te behouden voor het onderwijs.

Daarom is de subsidieregeling aangepast voor bevoegde leraren die een tweede lerarenopleiding willen doen:

  • Het is nu mogelijk voor een eerste of tweede studiejaar afzonderlijk subsidie aan te vragen;
  • Tevens is het subsidiebedrag per studiejaar verhoogd.

Ben je al bevoegd leraar en wil je een tweede lerarenopleiding doen waarvoor je instellingscollegegeld moet betalen? Dan kun je de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen.

Let op: Beperkt budget

Hoe eerder je aanvraagt, hoe groter de kans is dat je de subsidie krijgt. Er is een beperkt budget en DUO behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Sta je in studiejaar 2021-2022 nog ingeschreven voor de opleiding waar je eerder deze subsidie voor kreeg? Jouw herhaalaanvraag krijgt voorrang.