Wapperende oranje blauwe repen

Intussen bij de FvOv

Griepprik – cao-teksten PO en HBO – werkdrukmiddelen VO

Advies aan werkgevers: faciliteer griepprik onderwijspersoneel

Sociale partners in het voortgezet onderwijs, waaronder de FvOv, adviseren werkgevers om hun onderwijspersoneel in de gelegenheid te stellen om een griepprik te halen als zij dat willen. Aanleiding hiervoor is een advies van de Gezondheidsraad aan het kabinet waarin het onderwijs expliciet wordt genoemd als sector met een verhoogd risico op griep.

De Gezondheidsraad, het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor de regering en parlement, concludeert in haar rapport dat werknemers die in een kleine ruimte vaak nauw contact hebben met anderen, zoals in het onderwijs, een verhoogd risico hebben op een griepinfectie. Bij de verhoogde risico’s spelen volgens de Gezondheidsraad meerdere factoren mee, zoals de omvang van de ruimte en de ventilatie, maar ook de duur, de frequentie, het aantal contacten en de intensiteit van de contacten.

Lees meer bij Voion

De teksten cao’s definitief vastgesteld

Nieuw schooljaar, nieuwe collectieve werkdrukmiddelen beschikbaar!

In het Onderwijsakkoord is afgesproken dat er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar is voor de verlichting van werkdruk; hiervan is de helft collectief te besteden door de werknemers op de vo-scholen.
Dit betekent dat dit schooljaar weer collectieve werkdrukmiddelen beschikbaar zijn voor het gezamenlijk maken van werkdrukplannen. In de praktijk blijken scholen de verschillende stappen om tot een collectief werkdrukplan te komen in hun eigen tempo te doorlopen. Sommige scholen hebben nog geen gezamenlijk werkdrukplan ontwikkeld en bij sommige scholen loopt de uitvoering al enige tijd.

Voion heeft voor beide stadia waarin scholen zich bevinden hulpmiddelen ontwikkeld in de vorm van koerskaarten.

Logo fvov
VOION LOGO 72 PPI