Azahari Hj Mohd Khalip Elvis from Sepilok 1 2006 7

Integraal cursuspakket Kunst in Mondiaal Perspectief

Deze cursus laat zien dat we niet langer vast zitten aan een lineaire, eurocentrische kunstgeschiedenis. Kitty Zijlmans, emeritus hoogleraar hedendaagse kunstgeschiedenis/World Art Studies aan de Universiteit Leiden, heeft in samenwerking met VONKC, de cursus Kunst in Mondiaal Perspectief ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. De cursus is eveneens geschikt voor docenten en studenten aan de lerarenopleidingen van de hogescholen van de kunst en educatieve diensten van musea.

Kitty Zijlmans 08 11 21 foto Marc de Haan 4
em. prof. dr. Kitty Zijlmans, foto Marc de Haan

Aan de hand van hedendaagse kunstwerken en kunstpraktijken van over de hele wereld laten we in een negental hoorcolleges en aanverwant materiaal zien hoe kunst binnen een weefsel van interculturele betrekkingen geplaatst en begrepen kan worden. We leggen verbindingen met hedendaagse kunsten in verschillende delen van de wereld en met lokale kunstpraktijken en technieken.

Thema's die aan bod komen zijn: maken & doen, affect & agency, identiteit, engagement, verhalen, traditie, natuur/cultuur en wereldbeelden.
Gastspreker Larissa Mendoza Straffon vertelt over de oorsprong van de kunst en gaat zo'n 100.000 jaar terug.

Het cursuspakket bestaat uit:

  • de video-opnamen van de colleges;
  • de diapresentaties en de daarbij behorende uitgebreide aantekeningen;
  • een inleiding op de algehele cursus;
  • drie indexen van kunstenaars, trefwoorden en overige personen;
  • een integrale bibliografie;
  • aanvullende literatuur.

Het cursuspakket vind je in de shop van VONKC en is na bestellen meteen te gebruiken!

Aanschafprijzen:

  • €22,- voor VONKC-leden
  • €44,- voor niet-leden
KiMP logo