Bep 2017 3131 A Bep Muylaert 2160

In memoriam

Bep Muylaert - van Eijndhoven

Op 07 oktober 2021 is ons oud-bestuurslid Bep Muylaert - van Eijndhoven overleden.
Bep was jarenlang bestuurslid van de Vereniging Leraren Handenarbeid (VLH), later de Vereniging Leraren Beeldende Vakken (VLBV).
Bep heeft de penningen van de verenigingen nauwgezet beheerd. Binnen het bestuur was ze vooral een soort moeder. Menselijk, bescheiden, opgewekt en verbindend.
Bij de jaarvergaderingen, in die tijd bijeenkomsten van mensen uit het vak die elkaar bijna allemaal kenden, zorgde ze samen met anderen onder andere voor de sfeer. Bloemen stonden overal. Uiteraard in vazen gemaakt door echtgenoot Rob.
Samen reisden ze naar Japan om met monniken keramiek te maken, zwart glazuur te ontdekken en dat alles in de zeer bescheiden tradities en levenswijze van de monniken daar. In Nederland nodigden ze Japanse Koto-spelers uit. Ik heb nog waardevolle herinneringen aan zo'n concert.
Na haar vertrek uit het bestuur werkte Bep voor een firma die wildovergangen over snelwegen maakte.
Alle keren dat ik onder zo'n ding door rijd denk ik aan Bep.

Cees B.D. Smit
Oud-voorzitter