Houd afstand

Hoe neem je het CPE en praktijkschool-examens af in deze Coronadagen?

In de Kamerbrief van de minister (van 17 maart jl.) staat dat de prioriteit gegeven moet worden aan het door laten gaan van de school- en eindexamens. Uiteraard staat daarbij de gezondheid van de kandidaten voorop. Maar het is wel aan de scholen om dit verder te organiseren, ook voor het cpe beeldende vakken.

Waar hou je rekening mee in je lokaal bij het werken aan de praktijkexamens?

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend, het afstand houden op 1,5 meter van elkaar kan je uiteraard voor vragen stellen.

  • Splits de klas: Als het goed is gaan de lessen in de andere leerjaren niet door, dus dan zou er ruimte moeten zijn om in kleinere groepen het CPE (en/of praktijk SE) af te nemen. Als er voor andere vakken lessen gegeven gaan worden, dan zal dat ook in kleinere groepen moeten gebeuren. Het is even niet anders...
  • Je bent examinator bij het CPE: In die rol moet je al afstand houden, 'toezien met je handen op je rug'.
  • Organiseer extra goed: De indeling van je lokaal en de materialen, gereedschappen en machines die je leerlingen mogen gebruiken bij hun praktijk SE en/of CPE.

Rol CvTE

Het College voor Toetsen en Examens ziet op dit moment nog geen reden voor nadere maatregelen. Scholen kunnen in ieder geval voorlopig knelpunten melden bij de Examenlijn. Signalen van docenten over ervaren knelpunten bij de afname van het CPE ontvangt het CvTE graag via info@cvte.nl en ter attentie van André Coenders en Freya Martin.

Wat moet je in de Coronadagen wel of niet als docent?

Kijk hier voor de zaken rondom arbeidsvoorwaarden. Loop je desondanks ergens tegen aan en is dat op je school niet op te lossen neem dan contact op met onze helpdesk arbeidvoorwaarden.

Laat ons jouw praktische oplossing weten!

Heb je zelf een handige oplossing gevonden voor de afname van een praktijk SE of het CPE? Laat het ons weten via info@vonkc.nl en we vullen het aan in dit bericht. Alvast hartelijk dank!