Marinus boezem neeltje jans

Het concept-advies is gepresenteerd!

Vakkenstructuur kunstvakken bovenbouw vmbo/havo/vwo

De bovenbouw van vmbo, havo en vwo kent een rijk aanbod aan verschillende keuze-examenvakken kunst. Elk met hun eigen historie, visie op het desbetreffende kunstvak en de daarbij ontwikkelde leerdoelen, eindtermen en specificaties. Daarnaast is voor alle leerlingen van vmbo, havo en vwo het vak CKV verplicht. Die structuur levert echter ook een aantal knelpunten op voor leraren, leerlingen en scholen.

Het ministerie van OCW gaf daarom een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de kunstvakverenigingen opdracht om te komen tot een adequaat advies ten aanzien van de vakkenstructuur kunstvakken in het voortgezet onderwijs.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit Tineke van Cappellen, Annebel Hofhuis en Debbie Klarenbeek (VONKC), dr. Marie-Thérèse van de Kamp (VNK-e), en dr. Melissa Bremmer en Joost Overmars (VLS). Onafhankelijk voorzitter Paul Rullmann en SLO curriculumontwikkelaars Kunst en Cultuur Pascal Marsman en Rik Weeting completeren de werkgroep.

Webinar concept-advies

Op 27 september presenteerde deze werkgroep onder leiding van onafhankelijk voorzitter Paul Rullmann haar concept-advies. Dat gebeurde tijdens een webinar, dat digitaal drukbezocht werd. Zo’n 170 bezoekers oriënteerden zich op het concept-advies van de werkgroep.

Tijdens een drietal gespreksrondes bespraken Rullmann en een aantal werkgroepleden samen met externe tafelgasten verschillende aspecten van het advies. Je kunt het webinar terugzien (vanaf 7 oktober).

Zodra het definitieve advies gereed is zal SLO het op deze pagina ontsluiten.