Sol lewitt den haag

Herziening onderzoekskader Onderwijsinspectie

De inspecteurs lichten toe

De inspectie van het onderwijs heeft het onderzoekskader uit 2017 verder uitgewerkt tot een herziene versie onderzoekskader 2021.
Onder andere over dit herziene onderzoekskader gaat het in dit interview met Alida Oppers, inspecteur-generaal van het onderwijs.

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs is een weblogpagina. De meest recente weblog gaat over ‘Werken aan kwaliteit, is de cirkel rond?’
Ze vertellen wat ze hoorden als antwoorden op de vragen die ze stelden tijdens het onderzoek ‘Kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie’.

  • Hoe werken scholen aan kwaliteitsverbetering?
  • Aan welke thema’s werken ze en welke rol speelt hun leerlingpopulatie bij de keuze?