KZ03 2020 nieuwsbrief site vonkc

Grip op cultuuronderwijs

'Cultuuronderwijs is onderwijs in cultureel bewustzijn - bewustzijn van de eigen cultuur, die van anderen en van cultuur in het algemeen. Cultuurwetenschap zou daarom het kernvak van het profiel C&M moeten zijn.'

Lees verder