Wapperende oranje blauwe repen

FvOv-ledenpeiling examens in het VO

Meerderheid voor doorgaan van de eindexamens 2021 zoals gepland

Aan leden van de FvOv-verenigingen, waaronder VONKC, is gevraagd om mee te werken aan een onderzoek naar de examens in het VO voor schooljaar 2020-2021. De enquête is via een aparte mailing naar de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen gestuurd.

Veel examendocenten hebben meegewerkt door de online vragenlijst in te vullen. VONKC-leden: Hartelijk dank voor jullie reacties!

Het doel van dit onderzoek

Beleidsmakers die betrokken zijn bij beslissingen over het centraal eindexamen voor het VO in het schooljaar 2020-2021 te voorzien van informatie. Zodat deze informatie kan gebruikt worden bij beslissingen omtrent de eindexamens.

Conclusies

  1. Ja, er zijn achterstanden bij de eindexamenleerlingen in het VO;
  2. Deze achterstanden worden vooral veroorzaakt doordat leerlingen dit schooljaar minder gefocust zijn op hun schoolprestaties dan in andere jaren, daarnaast heeft het regelmatig online lesgeven een negatief effect gehad;
  3. De achterstanden worden door de leraren niet als onoverkomelijk gezien;
  4. Een meerderheid van de leraren wil het liefste dat de eindexamens dit jaar doorgaan zoals gepland.

Resultaten van de ledenpeiling