Bloemen vissen

Examenthema’s TeHaTex 2021 en 2022 bekend!

Examenthema's vanaf 2021

  • VWO: Het huidige vwo-thema Voorbeeldig geldt ook voor de examenjaren 2021 en 2022.
  • HAVO: Voor havo blijft het thema voor 2021 hetzelfde als in 2020: De verruimde blik. Het thema van 2022 wordt in juni 2021 bekend gemaakt op Examenblad.nl.

Invoering thema Kunst en Leven per 2023

Het invoeringsjaar van het nieuwe gezamenlijke thema voor de examens tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo en vwo wordt met één jaar uitgesteld. Het nieuwe thema Kunst en Leven geldt voor beide centraal schriftelijke examens vanaf het examenjaar 2023.

Achtergrond opschuiven invoering nieuwe thema

In april jl. heeft een digitale veldraadpleging over de conceptsyllabi beeldend havo en vwo plaatsgevonden. Voor de syllabus havo hebben hieraan 49 docenten meegedaan en voor vwo 38. Op het moment worden de resultaten van deze digitale veldraadpleging verwerkt. Wij merken dat er behoefte is aan een goede toelichting op een aantal vraagstukken. Hiervoor is tijd nodig. Daarnaast is het belangrijk dat het nieuwe thema bij iedere docent op tijd bekend is. Aan beide willen wij in het najaar 2020 extra aandacht besteden.

Heb je mee gedaan aan de digitale veldraadpleging over de conceptsyllabi havo en vwo? Heel hartelijk dank!