Doorkijkje markthal rotterdam 2160x1620

Eindexamen 2022: syllabus kunst (algemeen) havo en vwo 2022

Let op: De eerdere concepten zijn aangepast!

Met dit bericht informeert het College voor Toetsen en Examens je over de syllabi kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen) havo en vwo 2022. De beschrijvingen van de onderwerpen in deze syllabi zijn met ingang van examenjaar 2022 vernieuwd. Hierover zijn scholen in het voorjaar en de zomer van 2020 geïnformeerd.

Na signalen over overladenheid van de examenstof havo is in het najaar van 2020 opnieuw naar deze syllabi gekeken. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen. Hieronder lichten we kort toe op welke manier deze zichtbaar zijn in de syllabi.

Aangepaste syllabus havo 2022

De versie 2 van de syllabus havo zoals in juli gepubliceerd, is door de syllabuscommissie kunst (algemeen) opnieuw bekeken na signalen over de overladenheid van de examenstof. Dit heeft geleid tot wijzigingen in de beschrijvingen van de onderwerpen in hoofdstuk 4 van de syllabus. Deze wijzigingen zijn ten opzichte van de eerder gepubliceerde syllabus herkenbaar aan de doorhalingen of, in het geval van nieuwe tekst, aan de blauwe markerering. De nieuwe versie van de syllabus ligt als concept ter nadere vaststelling voor en zal in juni 2021 als definitieve syllabus worden gepubliceerd.

De aangepaste conceptsyllabus HAVO 2022

Aangepaste syllabus vwo 2022

In de syllabus kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen) vwo 2022 zijn in hoofdstuk 4 kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de eerder gepubliceerde versie 2 van juli 2020. De wijzigingen zijn herkenbaar aan de doorhalingen of, in het geval van nieuwe tekst, aan de blauwe markering. De nieuwe versie van de syllabus ligt als concept ter nadere vaststelling voor en zal in juni 2021 als definitieve syllabus worden gepubliceerd.

De aangepaste conceptsyllabus VWO 2022