Wapperende oranje blauwe repen

Definitieve cao-teksten PO en MBO gepubliceerd

Cao-po

Na het afsluiten van de bijzondere cao waarin de beloning tussen PO en VO werd gelijkgetrokken, zijn sociale partners opnieuw tot een aantal afspraken gekomen. Partijen hebben afspraken gemaakt over:

  • Een generieke loonstijging (vanwege het overeengekomen cao-akkoord voor de cao vo);
  • Ouderschapsverlof (vanwege de nieuwe wettelijke mogelijkheden die op 2 augustus 2022ontstaan);
  • Professionalisering gericht op het aanleren van basisvaardigheden van leerlingen (vanwege de afspraak en de middelen hierover in het onderwijsakkoord).

Definitieve tekst cao-po 2022

Cao-mbo

Definitieve tekst van de cao-mbo 2022-2023

Overzicht van de financiële arbeidsvoorwaarden

Onderhandelaarsakkoord cao-OMO

De cao-onderhandelingen over een nieuwe cao-OMO (bij het schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant) werden, in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen over een nieuwe sector-cao-VO, tijdelijk uitgesteld. Onlangs is er met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe sector-cao VO. Belangrijke onderwerpen: een nieuwe loonparagraaf en afspraken rondom de verdeling van de werkdrukmiddelen vanuit het ministerie van OCW (300 miljoen).

Leden van FvOv/VONKC ontvingen de informatie over het onderhandelaarsakkoord met de mogelijkheid hun mening hierover te geven.

Lees meer bij de FvOv