Geveltableau drents museum assen

De examen-voorbereidingen voor 2022 in volle gang?

Raadpleeg de Septembermededelingen!

Elk jaar geeft het College voor Toetsen en Examens zaken aan die van belang zijn voor de voorbereidingen voor je lessen aan je examenklassen en de examenperiode. Dit gebeurt in de Septembermededelingen. In het voorjaar komen er vaak nog wat aanvullingen: de Maartmededelingen.

Je persoonlijke pagina op Examenblad.nl

Beide mededelingen krijg je via je examensecretaris of lees je op Examenblad.nl. Ook kun je ze ontvangen via je persoonlijke pagina op Examenblad.
Lees in een van de Septembermededelingen hoe je je daarvoor kunt aanmelden.

Zaken die je dit jaar niet moet missen

Kunst (algemeen) havo en vwo

Kijk in de Septembermededeling (en let op de NB) voor de vernieuwde accenten en invalshoeken voor reflectie die van belang zijn voor de centrale examens van 2022:

TeHaTex havo en vwo

  • Lees o.a. op welke onderwerpen, theorie en kunstenaars binnen het thema Voorbeeldig het accent ligt in de examens van 2022: vwo
  • Vind de specificatie van de examenstof qua thema en kunsthistorische periode hier: havo

VMBO

De vakspecifieke informatie voor vmbo Beeldende vorming licht de bijzonderheden voor 2022 toe. De syllabus vmbo Drama 2022 bevat een aantal kleine wijzigingen in de begrippenlijst t.o.v. de syllabus van 2021. Ook de syllabus voor vmbo Dans 2022 kent een aantal kleine wijzigingen.

Facet wordt de standaardafname methode

Zie ons eerdere bericht met de brochure Centrale examens kunstvakken in Facet 2022. Lees in de brochure ook over de beschikbaarheid van de oude examens in Facet vanaf 2019.